Splnomocnenie

Susedia, tí z vás, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu dostaviť na schôdzu vlastníkov, majú podľa zákona právo splnomocniť inú osobu na hlasovanie na schôdzi. Ak je to aj váš prípad, pomôže vám táto predloha splnomocnenia: Predloha splnomocnenia

Nezabudnite prosím, že splnomocnenie musí byť úradne (notársky) overené.

(Visited 61 times, 1 visits today)