kontakty / informácie

Akékoľvek otázky a podnety k starostlivosti o dom a jeho bezprostredné okolie prosím avizujte zástupcovi vlastníkov na zastupcavlastnikov@janotova.sk.

 

Pri výpadku elektrického prúdu skontrolujte ističe (1) v byte a (2) na chodbe: 0800  111 555
(web Západoslovenská energetika)

Pri havárii vody ihneď uzavrite bytový uzáver vody a volajte: 0800 121 333
(web Bratislavská vodárenská spoločnosť)

Pri poruche plynu ihneď uzavrite bytový uzáver plynu: 0850 111 727
(web Slovenský Plynárenský Priemysel)

Pri iných poruchách a haváriách volajte havarijnú službu – firma Komplet0905 610 190 (non-stop) (web www.komplet.sk)

Kvôli odvozu odpadu: volajte 02 / 50 11 01 11 alebo mailom
Frekvencia odvozu odpadu:
Janotova 2-4: komunálny odpad 2x1100L v pondelok a piatok
Janotova 2-4: plasty 1×1100 L v utorok a štvrtok
Janotova 2-4: sklo 1×1800 L raz za 4 týždne (s prižmúrením oboch očí)
Janotova 6-10: papier 1×1100 L v stredu a v sobotu
Janotova 6-10: komunálny odpad 2×1100 L v pondelok a piatok
(web Odvoz a likvidácia odpadu)

Pre komunikáciu so správcom I+V0903 421 227 (p. Karnok)
alebo píšte na iplusv@iplusv.sk (web I+V správa nehnuteľností)

Kontakt na samosprávu: web Karlova Ves
mailom alebo telefonicky na 02/602 59 111 (ústredňa)

 

Aktualizované znenie Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (182 / 1993 Z.z.)

(Visited 291 times, 1 visits today)